Politicile comune ale Uniunii Europene

Primary tabs

Subtitle: 
Conflicte politice, instituții democratice și politici economice, sociale și externe

Please login or register to take this course.
Course leader: 
Live dates: 
Thursday, 29 February 2024 to Thursday, 6 June 2024
Live meetings: 
Joi la 12.00
Global rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 12
Aims and scope: 

Politicile UE au un impact profund atât asupra întreprinderilor, cât și asupra cetățenilor din statele sale membre. Cu reglementări menite să promoveze creșterea economică, sustenabilitatea mediului și coeziunea socială, UE joacă un rol crucial în modelarea peisajului afacerilor europene. Inițiative precum piața unică au eficientizat operațiunile de afaceri, ducând la o creștere considerabilă a comerțului intern și a PIB-ului Uniunii. Pentru cetățeni, politicile UE asigură drepturile fundamentale, protecția consumatorilor și accesul la oportunități transfrontaliere, cum ar fi educația și munca. Cu toate acestea, provocările persistă, inclusiv preocupările legate de dificultatea de reformă a unor politici, incapacitatea de reacție la o serie de crize recente și deficitul democratic perceput de mulți cetățeni.

În această disciplină veți descoperi ce face UE în diferitele domeniile sale de activitate, cum ar fi politica economică (reglementarea pieței unice, politică monetară), politica socială (cetățenie, agricultură, regiuni), sau politica externă (comerț internațional, dezvoltare, securitate), și veți putea folosi aceste cunoștințe ca bază pentru a înțelege cum funcționează UE. Disciplina diferă de cursurile tradiționale despre instituțiile și politicile UE prin faptul că prezintă o abordare de jos în sus bazată pe rezolvare a problemelor. În loc să petreceți prima jumătate a semestrului invațând procedurile de funcționare a instituțiilor UE, cursul vă va prezenta de la bun început cazuri relevante de actualitate ale politicilor aplicate de UE. Această abordare are mare potențial să vă angajezr prin sublinierea aplicabilității practice a subiectelor pe care le veți studia și, de asemenea, vă va încuraja să aplicați instrumente analitice la rezolvarea unor probleme reale. Mai exact, cursul vă va introduce în analiza politicilor publice, ceea ce vă va servi drept bază pentru studii mai avansate sau ca instrument analitic pe care îl veți putea transfera direct într-o carieră neacademică. Întrebările și discuțiile săptămânale de seminar despre teme importante de actualitate vă vor încuraja să dezvoltați și alte abilități utile, cum ar fi capacitatea de a cerceta independent, de a oferi și de a primi recenzii de la colegi, și de a gestiona discuții cu alții pentru a elucida o problemă.

Întrebările pe care le vom analiza sunt de natură empirică, teoretică și normativă. În primul rând, dintr-o perspectivă empirică, vom încerca să oferim o descriere detaliată a ceea ce face Uniunea Europeană în diferitele domenii politici, de la politica economică la politica socială sau externă. Va trebui să răspundem la întrebări de tipul: regiunile de frontieră externă a UE cresc mai lent decât celelalte? Este bugetul UE unu regresiv? Este UE mai protecționistă decât SUA? În al doilea rând, din perspectivă analitică, vom încerca să explicăm această realitate cu ajutorul unor teorii pozitive din domeniul economic și politic. De ce economia regiunii Nord-Est a României nu crește la fel de repede ca celelalte? De ce este atât de multă emigrare? De ce mâncarea este mai scumpă în UE decât în SUA? De ce regiunea Nord-Est a României primește atât de multe fonduri europene? De ce FSE finanțează burse postdoctorale în țări cu sisteme de educație de bază slabe? De ce a durat mai bine de 20 de ani negocierea unui acord comercial cu Mercosur și acesta încă nu este în vigoare? În cele din urmă, vom aplica și rezultatele exercițiului analitic anterior bazat pe dovezi la înțelegerea diferitelor opinii ale cetățenilor și liderilor europeni asupra dezbaterilor normative controversate cu care se confruntă sau se va confrunta UE în următorul deceniu. Ar trebui să fie impusă o taxă Google de către UE? Ar trebui România să intre în spațiul Schengen sau în zona euro? Este Pactul de stabilitate și creștere prea strict sau prea flexibil? Este politica UE în domeniul concurenței prea strictă? Ar trebui UE să se extindă în Ucraina sau Moldova? Ar trebui să se organiseze o armată europeană? Ar trebui liberalizat comerțul cu SUA sau China? Ar trebui aplicat un tarif extern comun importurilor de energie din state terțe?

Cheia pentru înțelegerea acestei discipline este dublă. Pe de o parte, politicile UE afectează cetățenii în mod diferit în funcție de grupul social sau de teritoriul lor, ceea ce generează diferențe în preferințele lor pentru acele politici UE. Pe de altă parte, aceste conflicte politice sunt soluționate prin agregarea acelor preferințe prin sistemul instituțional actual al UE. Numai după ce vom analiza atât conflictele politice care stau la baza politicii UE, cât și regulile jocului de elaborare a politicilor UE, vom putea înțelege politicile rezultante.

Methodology: 
Studenții sunt introduși în cercetare prin întrebări de seminar despre probleme actuale importante. Ei învață cercetând aceste întrebări în mod independent, citind răspunsurile colegilor, recenzând în mod critic aceste răspunsuri, postând propriile răspunsuri și primind recenzii de la colegi. Un sistem de puncte măsoară progresul învățării și încurajează studentii să participe.
Topics: 

INTRODUCERE: 1. Uniunea Europeană: conflicte politice, instituții democratice și politici publice. Studiul științific al UE. Deducția și inducția. Structura disciplinei: o abordare de jos în sus? POLITICILE PIEȚEI UNICE: 2. Piața comună: prima politică a UE. Teoria integrării economice: acord comercial preferențial, zonă de liber comerț, uniune vamală, piață comună. Piața comună: tarife și cote, politică externă comună, mobilitatea factorilor de producție: muncă și capital. Efectele sociale și regionale ale pieței comune: câștigători și învinși ai pieței comune. Efecte naționale: crearea și deturnarea comerțului. Dacă Moldova ar adera la uniunea vamală a UE, ce efect comercial ar prevala, crearea comerțului sau deturnarea comerțului? 3. Piața unică. Bariere netarifare: bariere fizice, tehnice și fiscale. Recunoaștere și armonizare reciprocă. Impactul economic al pieței unice. Piața unică a serviciilor. Piața unică digitală. Este taxa auto din România o barieră fiscală în calea comerțului? 4. Politicile pieței unice: politici în domeniul concurenței, industriei și competitivității, armonizare fiscală, transport, energie, mediu. De ce este politica UE în domeniul concurenței mai restrictivă decât omologul său american? 5. Uniunea Economică și Monetară. Teoria zonelor monetare optimale (OCA). Evoluția UEM. Cum funcționează UEM. Banca Centrală Europeană. Pactul de stabilitate. Six-pack. POLITICI SOCIALE: 6. Bugetul UE. Finanțarea bugetului. Resurse proprii. De ce partea de venituri a bugetului UE este regresivă? 7. Politica agricolă comună. Teorie, practică și impact. Evoluție și reformă. De ce mâncarea este mai scumpă în UE decât în SUA? 8. Politica regională: teorie, practică și impact. De ce sunt condiționate fondurile de coeziune? 9. Politica socială. Fondul Social European. De la mobilitatea muncii la cetățenia UE. Spațiul Schengen, drepturile cetățenilor, justiția. Erasmus. De ce a fost CJUE atât de decisivă în promovarea unei politici sociale a UE? POLITICI EXTERNE: 10. Politica comercială comună. Organizația Mondială a Comerțului. Oferte comerciale. Măsuri de apărare comercială. De ce a amenințat UE Regatul Unit cu condițiile OMC în cazul în care nu există un acord Brexit? De ce este atât de greu de convenit acordul comercial UE-Mercosur? 11. Politica de imigrare. Politica de dezvoltare. Politica externă și de securitate comună. Cooperare militară. Sancțiuni economice. Funcționează sancțiunile economice împotriva Rusiei? 12. Extinderea UE. Brexit.

Indicative reading: 

ESSENTIAL TEXTBOOKS: Baldwin, R., & Wyplosz, C. (2022). The Economics of European Integration 7th ed. McGraw Hill; Hix, S. and B. Hoyland (2022). The Political System of the European Union, 4th ed. Bloomsbury; De Grauwe, P. (2022). ALTERNATIVE TEXTBOOKS: Wallace, H., M.A. Pollack, C. Roederer-Rynning, and A.R. Young (eds) (2020). Policy-Making in the European Union, Eighth edition. Oxford University Press; El-Agraa, A. (2015). The European Union Illuminated: Its Nature, Importance and Future. Palgrave Macmillan.

Teaching modules: 
Question pool: